Projekt
Eden od viškov odprtja Tematske poti Na svoji zemlji je bila skupinsko fotografiranje ustvarjalcev filma Na svoji zemlji in domačinov, ki so odigrali prizor Sezula se bom, ker grem poslednjič po naši zemlji. (I. Merljak)

Tematsko pot Na svoji zemlji smo slovesno odprli 6. oktobra 2012. Spodaj navajamo projektne okvire in cilje projekta. 

Projekt Projekt
Delovna skupina in vodičke po poteh snemanja filma Na svoji zemlji. (A. Zgaga) Vodičke in vodiči Tematske poti  Na svoji zemlji septembra 2012 pod Gasarjevo domačijo na Koritnici: Olga Zgaga, Darinka Gabrščik, Nadja Valentinčič Furlan (avtorica projekta), Maja Stegovec (koordinatorka projekta), John Cusak, Cveto Zgaga, spredaj Alenka Zgaga (vodja projekta) in Špela Mrak. (T. Mavri)

Tematsko pot Na svoji zemlji je oblikovala delovna skupina Društva Baška dediščina in Krajevne skupnosti Grahovo ob Bači. Nosilec projekta je Občina Tolmin, izvajalec projekta je Društvo Baška dediščina. Partnerji so Krajevna skupnost Grahovo ob Bači, Tolminski muzej in Planinsko društvo Podbrdo. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Za vsebino informacij je odgovorna Občina Tolmin, ki je projekt podprla tudi finančno.

Tematsko pot Na svoji zemlji smo pripravili s podporo mnogih vsebinskih partnerjev:

 • Slovenski etnografski muzej je prispeval interpretacijo,
 • Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije, Slovenska kinoteka in Slovenski filmski center so dali na razpolago filmsko, fotografsko in pisno gradivo o filmu,
 • Radiotelevizija Slovenija in drugi producenti so dovolili predvajanje oddaj,
 • Kinodvor in Kinobalon sta sodelovala pri razvoju programov za otroke in mladino,
 • Tolminski muzej je prispeval razstavo Na svoji zemlji – 60 let kasneje,
 • Mestni muzej Idrija, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Kinoatelje sodelujejo pri programih in promociji Tematske poti,
 • Filmski krožek Gimnazije Tolmin je posnel odprtje Tematske poti,
 • Učenci Osnovnih šol Simon Kos Podbrdo in Dušan Munih Most na Soči so pripravili kulturne točke za odprtje Tematske poti Na svoji zemlji,
 • Krajevna skupnost Grahovo ob Bači, Planinsko društvo Podbrdo, Športno društvo Zarja in Prostovoljno gasilsko društvo Grahovo ob Bači so čistili pot, postavili table in pomagali pri organizaciji odprtja, skrbeli bodo za redno vzdrževanje poti,
 • Društvo Baška dediščina skrbi za usposabljanje vodičev in koordinira izvajanje programov.

Vsem ustanovam, društvom in posameznikom se zahvaljujemo za njihove prispevke.

Pri pripravi Tematske poti Na svoji zemlji smo zasledovali naslednje cilje:

 • Ohranjanje zgodovinskega spomina filmskih ustvarjalcev in domačinov na snemanje filma Na svoji zemlji, ki predstavlja tudi začetek slovenske profesionalne kinematografije,  
 • Ustvarjanje dodatne, v prostoru vidne povezave filma Na svoji zemlji s kraji snemanja: leta 1975 je Društvo slovenskih filmskih delavcev (danes ustvarjalcev) postavilo spomenik snemanju filma, zdaj dodajajmo tematske table na mestih, kjer so bili posneti izbrani prizori,
 • Nova interpretacija filmske dediščine z vidika lokalne skupnosti, ki je sodelovala pri dejavnostih, in prostora, kjer je potekalo snemanje filma (avtentične lokacije, pristna bivalna kultura in oblačilni videz, ustrezen prikaz zgodovinskega ozadja; prijateljski odnosi med člani ekipe in domačini, Krajevna skupnost Grahovo ob Bači neguje zgodovinski spomin z vsakoletnim srečanjem Na svoji zemlji – danes),
 • Beleženje sprememb v prostoru Baške grape: fotogrami iz filma in fotografije iz časa snemanja omogočajo primerjavo, kako so se obe vasi in pokrajina spremenili v zadnjih desetletjih, spremno besedilo pa razlaga vzroke teh sprememb,
 • Mreženje posameznikov, društev in ustanov, ki hranijo, raziskujejo in predstavljajo filmsko, predmetno in nesnovno dediščino, od lokalnega do (nad)nacionalnega nivoja,
 • Povezovanje Tematske poti Na svoji zemlji s kulturno dediščino, prikazano v filmu (Bohinjska proga, Partizanska bolnica Franja v Novakih pri Cerknem, rojstna hiša scenarista Cirila Kosmača na Slapu ob Idrijci in mladostna hiša njegovega kolega Franceta Bevka v Zakojci) ter ostalo kulturno in naravno dediščino Baške grape,
 • Ohranjanje in promocija specifične dediščine Baške grape, izboljševanje kvalitete življenja in samozavesti domačinov, pospeševanje kulturnega in ekološkega turizma, spodbujanje celostnega razvoja Baške grape,     
 • Sodelovanje pri študijsko-raziskovalnih dejavnostih o filmu Na svoji zemlji, njegovi zgodovini in avtorjih, posebno režiserju Francetu Štiglicu,
 • Znanje kot vrednota: tematski dnevi za skupine zajemajo izobraževanje o filmu Na svoji zemlji in filmskem jeziku; tematske table spodbujajo obiskovalce h »kadriranju pogledov«, tematski listi Orlič na svoji zemlji k »montiranju filma«; pogovori o filmu se nanašajo na vsebino, vrednote in sporočila filma; skupine in posameznike vabimo k dejavnemu sodelovanju,
 • Promocija filmske zgodovine in filmske kulture, povezovanje s sorodnimi filmskimi vsebinami in izvajalci programov, povečanje dostopnosti filma Na svoji zemlji,
 • Spodbujanje kreativnosti mladih z razpisom za kratke filme Jaz na svoji zemlji, s katerim želimo ugotoviti, kaj mladim danes pomeni izraz »na svoji zemlji«. Nagrajeni filmi bodo dostopni na spletni strani Tematske poti Na svoji zemlji,
 • Razširjanje miroljubnega, protivojnega, protifašističnega in protinacističnega sporočila filma Na svoji zemlji in pozivanje, da Slovenci ohranjamo svoj jezik, kulturo in film.

Naj živi Tematska pot Na svoji zemlji!

Kolofon
Avtorji besedil: Nadja Valentinčič Furlan, Karla Kofol, Milojka Magajne, Olga Zgaga, Alenka Zgaga, Barbara Kelbl, Toni Obid
Urednica spletne strani: Nadja Valentinčič Furlan, SEM
Jezikovni pregled: Ingrid Kovač Brus
Oblikovanje: Andrej Furlan, Žiga Okorn, SR, Preddvor, d.o.o.  
Programiranje in priprava avdiovizualnih vsebin: Peter Gruden, ETOM
Izdelava spletne strani: ETOM
Nadgradnja spletne strani: Gregor Ilaš, SEM
Filmsko, video in zvočno gradivo: Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS, Radiotelevizija Slovenija, Vihra.
Slikovno gradivo: Slovenska kinoteka, Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS, Tolminski muzej, Mestni muzej Idrija, Kinodvor, Albert Manfreda, Alenka Zgaga, Cveto Zgaga, Ivan Merljak, Andrej Furlan, Emilija Soklič, Rinkovi, Postiljonovi, Toni Obid, Marjan Zgaga.
Tiskano gradivo: Slovenska kinoteka, Ekran, Delo, Dnevnik, Primorski dnevnik, Revija Borec, Inštitut za novejšo zgodovino, Goriška knjižnica Nova Gorica, Mestna knjižnica Kranj, NUK, Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto, Vest produkcija.
© 2012 Občina Tolmin. Vse pravice pridržane. 

Na vrh

Logotipi1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
© 2012 Občina Tolmin. Vse pravice pridržane.